ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 4002

Όλες οι ειδήσεις που χαρακτηρίζονται ως Κύρια Θέματα.
Άβαταρ μέλους
VolosbeTeam
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22.03.2012 16:22
Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ
ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 - FAX: 210 5229289
email prpoeppp@otenet.
Αρ.πρωτ Ε -103
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Προς:
Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψη Υπουργού, κ. Φ.Σαχινίδη
κ.Π.Οικονόμου
ΟΠΑΠ Α.Ε
Υπόψη Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, κ.I.Σπανουδάκη
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Υπόψη Προέδρου, κ. Γιαννακόπουλου

Κοιν:
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπ΄όψη Υπουργού κ. Π.Γερουλάνου
Πρόεδρο Ν.Δημοκρατίας κ. Α.Σαμαρά

Η Ομοσπονδία μας είναι η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση των επαγγελματιών πρακτόρων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Μέλη της είναι όλα τα αναγνωρισμένα κατά τόπους ανά την ελληνική επικράτεια πρωτοβάθμια σωματεία-ενώσεις των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ, μέλη των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα-επαγγελματίες πράκτορες, οι οποίοι συνολικά αριθμούν περί τους 5.000.

Απευθυνόμαστε σε εσάς κύριε Υπουργέ, επικαλούμενοι ιδίως την αρμοδιότητά σας που συνδέεται με τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, σε εσάς κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΟΠΑΠ Α.Ε. επικαλούμενοι την υποχρέωσή σας για προάσπιση των συμφερόντων του νομικού προσώπου της εταιρείας, των μετόχων της και φυσικά των υπαλλήλων και συνεργατών της και σε εσάς κύριε Πρόεδρε της Ε.Ε.Ε.Π. ως του εκπροσώπου του μοναδικού επίσημου συνεστημένου φορέα με αρμοδιότητες εποπτείας για ρη διασφάλιση της ευταξίας και της νομιμότητας στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

Επιλέξαμε τούτη τη στιγμή, διότι για πρώτη φορά ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, εν όψει ιδίως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε την αναγκαία προστασία του κοινού από τους κινδύνους που ενέχει η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια ούτε τα νόμιμα δικαιώματα όσων δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παροχής των συναφών με τα τυχερά παιχνίδια υπηρεσιών εμφανίζει τέτοιο βαθμό ασάφειας, ηθελημένης και μη, ώστε να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα ούτε καν για ζητήματα αρχής, όπως τι είναι νόμιμο και τι όχι, ποιος έχει δικαίωμα και ποιος όχι και σε τι.

Αναφερόμαστε στις διατάξεις του ν. 4002/2011, και ειδικότερα στις ρυθμίσεις του που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του εν λόγω νόμου η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων. Οι δε άδειες για το διαδίκτυο προβλέπεται να προκηρυχθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και να χορηγηθούν μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Παράλληλα με την πρόβλεψη αυτή, ο ίδιος νόμος περιλαμβάνει στο άρθρο 50, παρ. 12 μεταβατική διάταξη, η οποία μάλιστα προστέθηκε στο σχέδιο νόμου την τελευταία στιγμή με σχετική τροπολογία. Σύμφωνα με την μεταβατική αυτή διάταξη εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου που διέπουν το διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού αναδρομικά. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι η εφαρμογή της δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45 του εν λόγω νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 15-12-2000 σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών αφορά στην οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, άρα και μέσω διαδικτύου, όλων των παιχνιδιών που διεξήγαγε ήδη η ΟΠΑΠ Α.Ε. ή είχε το δικαίωμα για τη διεξαγωγή τους, στα οποία περιλαμβάνεται και το στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, καθώς και των ρητά αναφερόμενων στην εν λόγω σύμβαση παιχνιδιών, αλλά και όσων τυχόν θα της ανατίθεντο στο μέλλον. Επισημαίνουμε δε ότι και από την από 12-12-2011 πρόσθετη πράξη στην από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. προκύπτει με σαφήνεια και επιβεβαιώνεται ότι το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέχρι το 2020 αφορά και στη διεξαγωγή των παιχνιδιών της μέσω διαδικτύου, δηλαδή και στο Στοίχημα μέσω διαδικτύου. Τα παραπάνω καταδεικνύουν αφενός μεν μια άνευ ετέρου αντιφατικότητα της βούλησης και εν τέλει στάσης του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω των νομοθετικών επιλογών από τη μία και μέσω της ανάληψης των ανωτέρω συμβατικών δεσμεύσεων από την άλλη, και αφετέρου μία πλήρη αδιαφορία τόσο για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας δικαίου όσο και για την ουσιαστική τήρηση της νομιμότητας, αμφότερα στοιχεία που κάθε κράτος δικαίου οφείλει να εγγυάται. Ειδικότερα, φαίνεται το Ελληνικό Δημόσιο να αδιαφορεί για τα νόμιμα δικαιώματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήτοι της μοναδικής αδειοδοτημένης εταιρείας στον τομέα των τυχερών παιγνίων και συνακόλουθα των περίπου 5.000 πρακτόρων της, που αποτελούν με τη σειρά τους το μοναδικό αδειοδοτημένο δίκτυο πώλησης τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η πολιτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον στενά εισπρακτικούς σκοπούς, αλλά και τα συμφέροντα αυτών, που μέχρι σήμερα παρανομούν, φοροδιαφεύγουν και δεν τηρούν κανένα κανόνα υπεύθυνου παιχνιδιού και εν γένει προστασίας του κοινού.

Χαρακτηριστική ως προς το ζήτημα αυτό είναι και η αλληλογραφία των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας δηλώνεται επίσημα από το Ελληνικό Δημόσιο ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το μονοπώλιο στο διαδικτυακό στοίχημα μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 και ότι για το λόγο αυτό δεν προτίθεται να προκηρύξει τις σχετικές με το διαδίκτυο άδειες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει τα ανωτέρω τη στιγμή που επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες που μέχρι σήμερα παρείχαν τις υπηρεσίες τους παρανόμως, χωρίς άδεια και χωρίς να πληρώνουν φόρους, να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για το μεταβατικό καθεστώς μέχρι τη χορήγηση των αδειών για το διαδίκτυο, το οποίο μεταβατικό καθεστώς, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα αλληλογραφία θα διαρκέσει περί τα 9 χρόνια!!! Μάλιστα, σαν να μην έφτανε η κολοβή νομιμοποίηση των εν λόγω εταιρειών ως προς την παροχή των υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο, αλλά σε έμμεση καταστρατήγηση των μεταβατικών αυτών διατάξεων επιχειρούν ήδη τη δημιουργία επίγειου δικτύου παροχής των υπηρεσιών τους μέσω διαδικτύου.

Στο σημείο αυτό σκόπιμη κρίνεται μια επισκόπηση των βασικών παραμέτρων του θεσμικού πλαισίου της αγοράς των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, όπως αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα υπό καθεστώς μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:Όλα τα εν ενεργεία μέλη των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας μας έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, οι όροι των οποίων είναι τυποποιημένοι - κοινοί για όλους τους πράκτορες, και με τις οποίες έχει χορηγηθεί σε καθέναν από αυτούς ενιαία άδεια πρακτόρευσης των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ αορίστου χρόνου. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47, παρ. 2 του ν. 3905/2010 οι εν λόγω συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της είναι νόμιμες και ισχυρές.

Στο προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων περιλαμβάνεται αφενός μεν πρόβλεψη περί του ότι το δίκτυο των πρακτόρων της αποτελεί το μοναδικό φυσικό-επίγειο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφετέρου αμοιβαία δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών για αποκλειστική συνεργασία αναφορικά με τη διάθεση όλων των τυχερών παιχνιδιών, των οποίων την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και διεξαγωγή έχει αναλάβει υπό καθεστώς αποκλειστικού δικαιώματος η ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και όλων των νέων τυχερών παιχνιδιών τη μονοπωλιακή διαχείριση των οποίων τυχόν αποκτήσει η ΟΠΑΠ στο μέλλον σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο, ή σε ενδεχόμενη ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής, ή από διαφορετική αιτία.

Η λειτουργία των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και εν γένει η επαγγελματική κατάσταση των πρακτόρων, μεταξύ άλλων και η προμήθεια για τις παρεχόμενες από μέρους τους υπηρεσίες, όπως και η καταστατική δραστηριότητα της ΟΠΑΠ, διέπονται ιδίως από τις προαναφερθείσες τυποποιημένες ατομικές συμβάσεις, τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000, όπως ισχύει, τις ειδικότερες κανονιστικές πράξεις (γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, ειδικότεροι κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής για κάθε επιμέρους παιχνίδι) αναφορικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή και τη διαχείριση των κατ’ ιδίαν παιχνιδιών, καθώς και την ανωτέρω σύμβαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο.

Από το σύνολο του κανονιστικού και συμβατικού πλαισίου, που διέπει τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι η οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ασκείται νομίμως μέχρι και σήμερα μόνον από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπό καθεστώς μονοπωλίου (με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τη λειτουργία του Ο.Δ.Ι.Ε. και των καζίνο). Η δε άσκηση του μονοπωλιακού αυτού δικαιώματος της ΟΠΑΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελεγχόμενη διάθεσή τους μέσω του νομοθετικά καθοριζόμενου δικτύου των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων της ΟΠΑΠ. Όλα τα παιχνίδια που διαχειρίζεται σήμερα η ΟΠΑΠ μπορούν να προσφέρονται νομίμως στους παίκτες μόνο μέσω του δικτύου των πρακτόρων της.

Και από τη συνολική επισκόπηση, όμως, του οικείου κανονιστικού πλαισίου προκύπτει ότι η υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο μονοπωλιακή διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση των τυχερών παιχνιδιών από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελεγχόμενη διάθεσή τους μέσω του νομοθετικά καθοριζόμενου δικτύου των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., που τυγχάνουν μέλη των κατά τόπους σωματείων-ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας μας.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 250/1997 ορίζεται ότι «[η] συμμετοχή στα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Π. είναι ελεύθερη στον καθένα υπό τον όρο καταβολής ορισμένου χρηματικού αντιτίμου από το συμμετέχοντα στον εξουσιοδοτημένο πράκτορα του Ο.Π.Α.Π […]». Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 4 του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.». «[Η] προμήθεια του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής της "στήλης" και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο του στοιχήματος».

Παράλληλα, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ελεγχόμενη διάθεση των τυχερών παιγνίων μέσω του δικτύου των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι επί πενήντα συναπτά έτη παρέχουν τις υπηρεσίες τους με υπευθυνότητα και συνέπεια, επιβάλλεται και εν όψει των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατ’ επίκληση των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία θέσπισε και διατηρεί το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα, η Ελληνική Δημοκρατία διατείνεται, και ορθά, ότι η διατήρηση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. εξυπηρετεί την προστασία των καταναλωτών, την πρόληψη της απάτης, τη μη ενθάρρυνση της εκ μέρους των πολιτών σπατάλης χρημάτων, που συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια, και, γενικώς, την αποτροπή κάθε διατάραξης της κοινωνικής τάξης μέσω μιας πολιτικής ελεγχόμενης ανάπτυξης του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, την καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας, μέσω της άσκησης ελέγχου επί των δραστηριοποιούμενων στον τομέα αυτόν επιχειρήσεων, με ειδικότερο σκοπό την προσέλκυση προς τις νομίμως ασκούμενες συναφείς δραστηριότητες, όσων επιδίδονται σε απαγορευμένες δραστηριότητες παράνομων παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Οι ανωτέρω στόχοι της ακολουθούμενης από την Ελληνική Δημοκρατία πολιτικής στον τομέα των τυχερών παιγνίων τονίζεται με έμφαση στη σχετική εισηγητική έκθεση του Ν. 2433/1996, όπου ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «[Π]ροτείνεται η καθιέρωση του “παιχνιδιού στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης”, που είναι σήμερα επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε και επιβάλλεται τόσο από την ανάγκη αύξησης των εσόδων για τον αθλητισμό, όσο, κυρίως και της πάταξης των παράνομων στοιχημάτων, που έχουν λάβει τη μορφή επιδημίας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας […] Κρίνεται ακόμη αναγκαίο να καθιερωθεί δελτίο για όλες τις μορφές παιχνιδιών […] έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η πάταξη των παράνομων παιχνιδιών στη χώρα μας […]».

Η άποψη αυτή επιρρωνύεται και από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 27, παρ. 2γ, στην οποία διαγράφεται το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο, όπου, μεταξύ άλλων, ειδικότερα ορίζονται τα ακόλουθα: «[Σ]τη σύμβαση της παραγράφου 2α ορίζονται οι όροι άσκησης από τον Ο.Π.Α.Π. και της τυχόν ανανέωσης του δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, […] και, ιδιαίτερα, οι σχετικές με τις αρχές της διαφάνειας των ακολουθούμενων διαδικασιών διεξαγωγής των παιγνιδιών και της προστασίας της κοινωνικής τάξεως και των παικτών […]».

Σε εκτέλεση μάλιστα των οριζόμενων στο άρθρο 27 παρ. 2γ του Ν. 2843/2000, η σύμβαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβάνει ειδικές και λεπτομερείς υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ προς το σκοπό της διασφάλισης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των διεξαγόμενων από αυτήν παιχνιδιών και στοιχημάτων, της καταπολέμησης της συναφούς εγκληματικότητας μέσω της άσκησης αυστηρού ελέγχου κατά την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, της αποτροπής του κινδύνου της διάπραξης απάτης, της προστασίας των καταναλωτών και εν γένει της κανονικής διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών. Συναφώς, προβλέπονται και εκτενή δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ με τις συμβατικές και νομικές της υποχρεώσεις, καθώς και αυστηρές κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της.

Από την ανωτέρω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι τόσο η ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και το δίκτυο των 5.000 πρακτόρων της έχουν κατοχυρωμένα εκ του νόμου αλλά και συμβατικώς περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο με την ασκούμενη πολιτική του θίγει στον πυρήνα τους, καθώς συστέλλει την οικονομική τους δραστηριότητα απαλλοτριώνοντας με τον τρόπο αυτό de facto περιουσιακά τους δικαιώματα. Η στάση αυτή του Ελληνικού Δημοσίου αντίκειται στο Σύνταγμα και στο κοινοτικό δίκαιο, στο βαθμό που παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι του νομοθέτη, καθώς και τους ιεραρχικά ανώτερους κανόνες δικαίου που αφορούν στην προστασία της περιουσίας.

Εν όψει των ανωτέρω

καλούμε εσάς κύριε Υπουργέ να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την τροποποίηση του ν. 4002/2011, ώστε οι ρυθμίσεις του να είναι συμβατές με τις νομικές και συμβατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της, αλλά και έναντι της Ελληνικής κοινωνίας. Οι νόμοι είναι για να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών και όχι να τα καταπατούν.

Καλούμε εσάς κύριε Πρόεδρε της Ε.Ε.Ε.Π να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να κάνετε αυτό που ορίζει ο τίτλος σας, να ελέγξετε την αγορά και όλους αυτούς που μας χλευάζουν και εκμεταλλεύονται την παντελή έλλειψη εφαρμογής των νόμων.

Καλούμε εσάς κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΟΠΑΠ Α.Ε να προβείτε άμεσα στις επιβαλλόμενες κινήσεις προκειμένου να διασφαλίσετε τα συμφέροντα της εταιρείας σας και του δικτύου μας. Θα μας βρείτε δίπλα σας αρωγούς στον αγώνα σας ενάντια σε αυτούς που κατά παράβαση των καθηκόντων τους, καταπατούν τα συμβατικά μας δικαιώματα, νομοθετούν κατ’ εντολή των αφεντικών τους και μεθοδευμένα απαξιώνουν την εταιρεία μας.

Η εφαρμογή των νόμων δεν σταματά με την προκήρυξη εκλογών, ούτε οι οικονομικές δυσκολίες σας επιτρέπουν να προκαλέσετε κατάλυση του κράτους δικαίου.

Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Απάντηση με παράθεση

Επιστροφή στο Αρχείο Κύριων Θεμάτων

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες

cron